Monday, June 4, 2007

maza americecha viman pravas

Viman pravaas……..

Americela jayacha jayacha mhanata mhanta to diwas ujadala pan….vinod jaun did mahina zala hota…tychyakade lavakarat lavakar jana, vimanat basana, americela jana, pradnyataichya ghari jana ashi anek pralobhana hoti samor…visa interview sathi mumbaila gele hote…visa milalyavar consulate madhun baher paul padala ani watala attach udat vinod kade java…pan te practically shakya navhata….

Mag ticket confirmationchi vaat baghana…uraleli shopping karana…sagalyanche nirop ghena ashi ek na anek hajaro kama keli….Saturday 19 may la ticket confirm zalyacha kalala…mee vinodla sangitala hota ki 23 la ratrichi mhanaje actually 24 pahatechi book karayala sangitali hoti…pan tyane 23 sangitala ani companyne 23 pahatechi flight book keli…sagala gondhal…adhich wel kami padat hota kama kahi sampat navhati ani ek diwas ajun kami zala hota…ekikade anand hota ani dusarikade dukkha….

Mag kalala ki 23la pahate 1.30 la nahi tar dupari 1.30 flight ahe…parat ekda gondhal….mee flightmadhe baseparyant mala nakki vatata navhata ki maza flight kadhi ahe te……

23la sakali amhi 6la chinchwadhun nighalo…mee, aai, bhau, sasu-sasare, jijaji ani pranav…taichya gadine amhi Mumbai airportla prayan kela…gharun nighatana manat khup mixed bhavana hotya…jitaka anand titakacha dukkha….sagalya apalyanna sodun janyacha dukkha ani vinodkade janyacha anand….lagna zala tevha pan itaka wait watala navhata…kaka, kaku tar khup radale…kaka mhanala tu sasari geli hotis tevha pan itaka wait watala navhata…..tht was very emotional moment for all of us….

Tar amhi chinchwad hun nighalo Mumbai airportla 9.30 la pohachalo..mag tithe thoda breakfast kela….ani 10la airportmadhe gelo….mag adhi luggage chek-in karun immigrationcha form gheun parat baki sagale hote tithe ale…thoda wel hota mag jara shevatacha sagalyanna bhetale…hyaweles matra khup kashtane radu avarala..mich radale asate tar aai, bhau, mama, mami sagalyannach khup traas zala asata…..mag 11.30 shevatacha bye bye karun aat gele….sagale jan shevatparyant diseparyant haat halavun bye bye karat hote….sagale drushtiaad zale ani mag matra rahavala nahi…eka benchwar basun khup radale….samajat navhata kay hotay….pan mag jara halaka halaka vatala…

Mag immigration chya formalities kelya…mag security cheking kela…waiting room madhe basale mag…tithe kalala ki flight ardha taas late ahe…tevha vatala ajun thoda wel baher thambale asata tar chalala asata…pan ata jar tar la kay artha hota??? Mag tithun boothvarun maminna phone kela…tyanna sangitala sagala neat zala te….

Flight 1.30 cha hota pan boarding 1.35la suru zala…announcement zalyavar eka queue madhe thambale…ticket chek karun ekekala te sodat hote…eka tunnel sarakhya passage madhun gelyavar ekdam vimanat paul padala…window seat nahi milala mhanun jara hirmusale hote pan kay karanar…vimanat 2-4-2 ashi sitting arrangement hoti…mazi seat left handla 2nd hoti window seatchya javalachi…thoda thoda disat hota…barobar 2 la flight ne halu halu dhavayala survaat keli…tithe pan queue hota…amacha 5th no hota…U turn sarakha ek turn hota…viman halu halu U turn ghet ghet runway war ala….ani ekdam vimanane weg ghyayala survaat keli…baghata baghata weg vadhat hota…kshana kshanala weg vadhat vadhat chalala hota…ani eka kshanala vimanane jaminivarun uchal khalli….sahi to moment mee kadhich visaranar nahi….ekdam gr8 vatat hota…karata karata vimanacha weg ani unchi donhihi vadhayala survaat zali…ani ekdam khalacha arabi samudra disayala lagala…ani thoda pudhe gela ki vimanane sahi turn ghetala…kahi wel khalacha sagala clear disat hota…ani mag halu halu vimaan unchach unch jayala lagala…mag kahi welane mazya seatvarun khalacha kahich disat navhata….sagale ata settle zale…mag airhostes ne drinks, pani, earphone asa kahi kahi dyayala survaat keli…mazya shejarachya seatvar ek IT engineer hota…purna pravaasbhar amhi ekahi shabda bolalo nahi…very unlike me…. Pan vinodne mala tase instructions dile hote…

Mag lagech jevan ala…cchan hota…paneer masala, parotha, pulav, dal, green salad, pickle, papad, ras malai….bhuk pan lagali hoti…mast jevan kela….

Vimanat pratek seat samor TV screen hoti..tyavar anek channels hote tyat ek hindi movie channel hota tyavar 3 pics chalu hote….Don, Naksha, salam-e-ishk …mee tyatala salam-e-ishk ani don baghitale….madhe madhe thodi zop, thodi gani aaikane…wel jata jaat navhata….ektar ektine ekach jagi itaka wel basana ani tyat konashihi ekahi shbda na bolana mazyasathi tar hi shikshach hoti…..sandhyakali snacks ala… paneer wrap hota ani coffee…. Mag parat picture, zop, gani…..london yayachya adhi tas did tas jevan ala..pan mee kahich khalla nahi…ektar bhuk navhati nusata basun basun kashi kay bhuk lagel…fakta juice ghetala….amacha vimaan mumbaihun dupari 2 la nighala hota…londonla tithalya eveningla 6.45la pohachala….pilotne annoucemnt keli ki viman ata landingla tayar ahe…ani tevhach mazya javalachya window seatvaracha manus mage basayala gela…mag mee pan chance marun window seat pakadali….warun London khupach cchan disat hota..tevha deepalichi khup athavan ali….watala tila bhetata ala asata tar kiti bara zala asata…vimanane land kela tevha vimanala thodasa zataka basala….amhi sukharup englandchya dharativar utaralo hoto….9 tasacha pravaas karun amhi londonla pohachalo hoto…mag parat ekda tunnel sarakhya passage madhun baher alo…hithrow airport jagatala sagalyat busy airport ahe…pan wel khupach kami asalyane kahi baghata ala nahi….amahala lagech security chek karava laganar hota karan connecting flight on time hota…..pudhacha flight tyach terminalvar hota tari pan changala ekhad kilometer chalava lagala tevadha je kahi baghitala tyavarun airport khupach mast vatala….security chek zala ani lagech amachya flightchi boardingchi announcement zali….mag parat ekda tunnelmadhun direct vimanat…hyaweles tar madhalya row mahde seat milali hoti….ata tar baherach kahihi disana ashkyach hota….punha ekda nirasha…

Londonmadhe tevha 8.30 zale hote ani baher lakkha ujed hota….mag parat ekda vimanane dhavayala suvaat keli runwayvarun veg ghet ghet akashat zep ghetali….ata amhala 7 taas pravaas karayacha hota…hya weles matra pahili utsukata sampali hoti ani tyachi jaga kantalyane ghetali hoti…ata kadhi ekda America baghate asa zala hota…physically as well as mentally…..hya flight madhe pure veg jevan milala pan te continental stylecha….tyatala fakta fruits ani salad khalla mee…..ani mag garam garam coffee ghetali….hya flight madhe pan hindi movie channel hota….kabhi alvida na kehna, lage raho munnabhai he pics hote…mee KANK baghitla adhi baghitla navhata mhanun…..ajibaat avadala nahi..shah rukh was very bad….mag matra khup wel zop kadhali….uthale tar NY 1 tasavar hota…ani ata thoda thoda andhar padayala lagala hota…mumbaihun nighalyapasun baher kayam ujed hota…diwas sampayacha naav ghet navhata….ani mag baghata baghata andhar padala ani announcement zali ki viman ata Newark airportwar landingla tayar ahe….mala ata agadi rahavat navhata…kadhi ekda khali utarate asa zala hota….mag ekdacha viman americechya dharativar utarala….amacha goryanchya deshat agaman zala….

Vimanatun baher padale mag immigration sathi asalelya bhalya motthya queue madhe thambale…tithe changala did taas gela maza….mag baggage claimchya areamadhe ale ani bags collect kelya….mag trollyvar bags kashatari theun baher ale….exit door pashich shishirdada (pradnyataiche husband) disale….he was waiting for me for almost 1.30 hr….12la amhi mag carne nighalo…tyanchya ghari jayala carne 50 mins lagali….pradnyatai mazi vatach baghat hoti….mag tine garam garam coffee keli….thodya gappa zalya….dusarya diwashi tila offcela jayacha hota tyamule avarata ghetala…..

Ashya prakare americecha vimaan pravas suralit paar padala….nighata khup utsukata, anand, excitement, trill ashya enek bhavana barobar gheun nighale hote…..vimanane pahili zep ghetali ani khup diwasancha ek swapna purna zalyacha anand milala agadi avarnaniya asa hota to kshan….vinodne tyachya pravas varnanar lihila hota ki vimanane 1st take off ghetala tavha mee javal asava asa vatala hota tyala….mazyahi agadi tashyach bhavana hotya….tya kshani vinodcha haat hatat gheun udata ala asata tar kiti mast watala asata……apalyala parmoccha anandachya ani khup khup dukkhachya kshani apala manus barobar asava asa vatata na!!! vinod javal asata tar dudhat sakhar asach vatala asata….. I missed him a lot at tht moment….ata kadachit kititari wela amhi ektra vimanat basu pan pahilya pahilya welchi excitement nahi na milanar…..aso…..

Nighatana asaleli bhiti utsukata anand he sagala barobar gheun americet ale ahe….ithe kasa kasa jamel, loka kashi asatil, kitpat rulen…..ata hyachi utsukata ahe……te nantar kalavenach….

So bye for now…….

Gouri